CFile::SeekToBegin

nieważne SeekToBegin ( );
rzut ( CFileException );

Uwagi

Ustawia wartość kursor pliku do początku pliku. SeekToBegin()jest odpowiednikiemSeek( 0L, CFile::begin ).

Przykład

 //Example do CFile::SeekToBegin
extern CFile cfile;
cfile.SeekToBegin()

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index