CFile::Seek

wirtualne Długie Seek ( LONG lOff, UINT NZ rejestru );
rzut ( CFileException );

Wartość zwracany

Jeśli dozwolone jest żądanej pozycji, Seek zwraca nowy bajtach przesunięcie od początku pliku. W przeciwnym razie wartość zwracany jest niezdefiniowany i obiekt CFileException jest generowany.

Parametry

lOff

Liczba bajtów do przesuwania wskaźnika.

nZ rejestru

Wskaź&nik przepływu mode.nbsp; Musi to być jedna z następujących wartości:

Uwagi

Zmiana wskaźnika w uprzednio otwartego pliku. Funkcja wyszukiwania pozwala na dostępie do zawartości pliku przesuwając wskaźnik określonej kwoty, absolutnie lub stosunkowo. Brak danych jest faktycznie odczytane podczas wyszukiwania.

Gdy plik jest otwarty, wskaźnik pliku jest umieszczony przy przesunięciu 0, na początku pliku.

Przykład

//Example do CFile::Seek
extern CFile cfile;
LONG lOffset = 1000, lActual;
lActual = cfile.Poszukiwanie (lOffset, CFile::begin)

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index