CFile::Rename

statyczne nieważne PASCAL Nazwy ( LPCTSTR lpszOldName, LPCTSTR lpszNewName );
rzut ( CFileException );

Parametry

lpszOldName

Stara ścieżka.

lpszNewName

Nowa ścieżka.

Uwagi

Ta funkcja statyczne zmienia nazwę określonego pliku. Nie można zmienić nazwy katalogów. Jest to odpowiednik polecenia REN.

Przykład

//Example do CFile::Rename
zewnętrzny char * pOldName;
zewnętrzny char * pNewName;
SPRÓBUJ
{
 nbsp;  CFile::Rename (pOldName, pNewName);
}
POŁÓW (CFileException, e)
{
    #ifdef _DEBUG
        afxDump << "Plik" << pOldName << "nie znaleziono, spowodować ="
            << e-> m_cause << "" \n";
    #ENDIF
}
END_CATCH

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index