CFile::Remove

statyczne nieważne PASCAL Usuń ( LPCTSTR lpszFileName );
rzut ( CFileException );

Parametry

lpszFileName

Ciąg, który jest ścieżką do żądanego pliku. Ścieżka może być względna lub bezwzględna, ale nie może zawierać nazwy sieci.

Uwagi

Statyczna funkcja usuwa w pliku określonym przez ścieżkę. Nie spowoduje usunięcia katalogu.

Funkcja Członkowskie usunąć zgłasza wyjątek czy połączony plik jest otwarty, czy też nie można usunąć pliku. Jest to odpowiednik polecenia DEL.

Przykład

 //Example do CFile::Remove
char * pFileName = "test.dat";
SPRÓBUJ
{
 nbsp;  CFile::Remove (pFileName);
}
POŁÓW (CFileException, e)
{
    #ifdef _DEBUG
        afxDump << "Plik" << pFileName << "nie może być removed\n";
    #ENDIF
}
END_CATCH

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index