CFile::ReadHuge

DWORD ReadHuge (void * Sprawdzanie, DWORD dwCount );
rzut ( CFileException );

Wartość zwracany

Liczba bajtów przeniesione do buforu. Należy zauważyć, że dla wszystkich obiektów CFile , wartość zwracany może być mniejszy niż dwCount jeżeli osiągnięto koniec pliku.

Parametry

lpBuf

Wskaźnik do buforu dostarczane przez użytkownika, który ma otrzymywać dane odczytywane z pliku.

dwCount

Maksymalna liczba bajtów mają być odczytane z pliku. W trybie tekstowym pliki przewozu return–linefeed par są liczone jako pojedyncze znaki.

Uwagi

Odczytuje dane do buforu z pliku skojarzone z obiektem CFile.

Ta funkcja różni się od odczytu , że więcej niż 64K–1 bajtów danych mogą być odczytywane przez ReadHuge. Ta funkcja może być użyta przez każdy obiekt pochodzący od CFile.

Uwaga ReadHuge jest dostępna tylko zgodność ze starszymi wersjami. ReadHuge i odczytu mają ten sam semantykę Win32.

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFile::Write, CFile::WriteHuge, CFile::Read

Index