CFile::Read

wirtualne UINT Odczytu ( void * lpBuf, UINT nCount );
rzut ( CFileException );

Wartość zwracany

Liczba bajtów przeniesione do buforu. Należy zauważyć, że dla wszystkich klas CFile , wartość zwracany może być mniejsza niż nCount jeżeli osiągnięto koniec pliku.

Parametry

lpBuf

Wskaźnik do buforu dostarczane przez użytkownika, który ma otrzymywać dane odczytywane z pliku.

nCount

Maksymalna liczba bajtów mają być odczytane z pliku. W trybie tekstowym pliki przewozu return–linefeed par są liczone jako pojedyncze znaki.

Uwagi

Odczytuje dane do buforu z pliku skojarzone z obiektem CFile.

Przykład

//Example do CFile::Read
extern CFile cfile;
char pbuf [100];
UINT nBytesRead = cfile.Odczyt (pbuf, 100)

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index