CFile::m_hFile

Uwagi

Zawiera dojście do pliku systemu operacyjnego do otwartego pliku. m_hFile jest zmiennej publicznej typu UINT. Zawiera on CFile::hFileNull (wskaźnik pusty plik operacyjne systemu niezależny), jeśli nie przypisano uchwyt.

Korzystanie z m_hFile jest niezalecane, ponieważ członka znaczenie zależy od klasy pochodnej. m_hFile jest dokonane dla wygody we wspieraniu nonpolymorphic publicznego członka, należy użyć klasy.

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index