CFile::LockRange

wirtualne nieważne LockRange ( DWORD dwPos, DWORD dwCount );
rzut ( CFileException );

Parametry

dwPos

Wyrażone w bajtach przesunięcie rozpoczęcia zakres bajtów, aby zablokować.

dwCount

Liczba bajtów w zakresie zablokować.

Uwagi

Blokuje określony zakres bajtów w otwartego pliku, zgłaszanie wyjątku, jeśli plik jest już zablokowana. Blokowanie bajtów w pliku uniemożliwia dostęp do tych bajtów przez inne procesy. Można zablokować więcej niż jeden region pliku, ale nie pokrywających się obszarów są dozwolone.

Po odblokowaniu regionu, przy użyciu funkcji Państwa UnlockRange , zakres bajtów musi odpowiadać dokładnie regionu, który wcześniej został zablokowany. Funkcja LockRange nie scalić sąsiadujące regiony; Jeśli dwa regiony zablokowane sąsiadujących ze sobą, należy odblokować każdego regionu oddzielnie.

Uwaga   Ta funkcja nie jest dostępna dla CMemFile-klasy.

Przykład

 //Example do CFile::LockRange
zewnętrzny DWORD dwPos;
zewnętrzny DWORD dwCount;
extern CFile cfile;
cfile.LockRange (dwPos, dwCount)

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFile::UnlockRange

Index