CFile::GetPosition

wirtualne DWORD GetPosition ( ) Stała;
rzut ( CFileException );

Wartość zwracany

Wskaźnik pliku jako liczbę 32-bitowy.

Uwagi

Uzyskuje bieżącą wartość wskaźnika pliku, który może być używany w kolejnych zaproszeń do wyszukiwania.

Przykład

//Example do CFile::GetPosition
extern CFile cfile;
DWORD dwPosition = cfile.GetPosition()

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index