CFile::GetFileTitle

wirtualny CString GetFileTitle () stała;

Wartość zwracany

Nazwa określonego pliku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać nazwa pliku dla określonego pliku. Na przykład, gdy zostanie wywołana GetFileTitle do generowania wiadomość do użytkownika o pliku c:\windows\write\myfile.wri , nazwa pliku ( myfile ) jest zwracany.

Uwaga   W systemie Windows 95 nazwa pliku zazwyczaj nie obejmują przedłużeniu. Wyjaśnienie tego, zobacz GetFileTitle w dokumentacji systemu Win32.

Aby przywrócić całą ścieżkę pliku, włącznie z nazwą, wywołanie GetFilePath. Aby przywrócić tylko nazwę pliku ( myfile.wri ), wywołanie GetFileName.

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFile::GetFile&Name, CFile::GetFilePath, GetFileTitle

Index