CFile::GetFilePath

wirtualny CString GetFilePath () stała;

Wartość zwracany

Pełna ścieżka określonego pliku.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać pełną ścieżkę określonego pliku. Na przykład, gdy zostanie wywołana GetFilePath do generowania wiadomość do użytkownika o pliku c:\windows\write\myfile.wri , ścieżka do pliku c:\windows\write\myfile.wri , zwracany jest.

Aby przywrócić tylko nazwę pliku ( myfile.wri ), wywołanie GetFileName. Aby wrócić nazwa pliku ( myfile ), wywołanie GetFileTitle.

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFile::SetFilePath, CFile::GetFileTitle, CFile::GetFile&Name

Index