CFile::GetFileName

wirtualny CString GetFileName () stała;

Wartość zwracany

Nazwa pliku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby pobrać nazwy określonego pliku. Na przykład, gdy zostanie wywołana GetFileName do generowania wiadomość do użytkownika o pliku c:\windows\write\myfile.wri , filename, myfile.wri , jest zwracana.

Aby przywrócić całą ścieżkę pliku, włącznie z nazwą, wywołanie GetFilePath. Aby wrócić nazwa pliku ( myfile ), wywołanie GetFileTitle.

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFile::GetFilePath, CFile::GetFileTitle

Index