CFile::Duplicate

wirtualne CFile * Zduplikowane ( ) Stała;
rzut ( CFileException );

Wartość zwracany

Wskaźnik zduplikowany obiekt CFile.

Uwagi

Tworzy duplikat obiektu CFile dla danego pliku. Jest to odpowiednik c czasu wykonywania funkcji _dup.

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index