CFile::Close

wirtualne nieważne Close( );
rzut ( CFileException );

Uwagi

Zamyka plik skojarzony z tym obiektem i sprawia, że plik jest niedostępna dla odczytu lub zapisu. Jeśli plik nie został zamknięty przed zniszczeniem obiektu, destruktor zamyka go dla Ciebie.

Jeśli użyto nowych przydzielić obiektu CFile na stercie, trzeba usunąć go po zamknięciu pliku. Zamknij ustawia m_hFile CFile::hFileNull.

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFile::Open

Index