CFile::Abort

wirtualne nieważne Abort( );

Uwagi

Zamyka plik skojarzony z tym obiektem i sprawia, że plik jest niedostępna dla odczytu lub zapisu. Jeśli plik nie został zamknięty przed zniszczeniem obiektu, destruktor zamyka go dla Ciebie.

Podczas obsługi wyjątków, CFile::Abort różni się od CFile::Close dwie istotne różnice. Po pierwsze funkcję przerwanie nie wygeneruje wyjątek na awarie ponieważ błędy są ignorowane przez przerwania. Po drugie przerwania będzie nie ASSERT , jeśli plik nie został otwarty lub zostało zamknięte wcześniej.

Jeśli użyto nowych przydzielić obiektu CFile na stercie, trzeba usunąć go po zamknięciu pliku. Przerwać ustawia m_hFile CFile::hFileNull.

Przykład

//Example do CFile::Abort
CStdioFile fileTest;
char * pFileName = "test.dat";
SPRÓBUJ
{
   / / do rzeczy, która może zgłaszać wyjątków
   fileTest.Open (pFileName, CFile::modeWrite);
}
CATCH_ALL (e)
{
   fileTest.Abort();   / / Zamknij plik, bezpiecznie i ciche
   THROW_LAST();
}
END_CATCH_ALL

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFile::Close, CFile::Open

Index