Członkowie klasy CFieldExchange

Operacje

IsFieldType Zwraca wartość różną od zera, jeśli bieżąca operacja jest odpowiedni dla typu pola aktualizowane.
SetFieldType Określa typ zestawu rekordów danych Państwa — kolumny lub parametr — reprezentowane przez wszystkie następujące wywołania funkcji RFX aż do następnego wywołanie SetFieldType.

Omówienie CFieldExchange |nbsp; Wykres hierarchii

Index