CFieldExchange::IsFieldType

BOOL IsFieldType ( UINT * pnField );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli bieżąca operacja można przeprowadzić na bieżący typ pola lub parametr.

Parametry

pnField

Numer sekwencyjny członka danych pola lub parametr jest zwracany w tym parametrze. Liczba ta odpowiada kolejności element danych w funkcji CRecordset::DoFieldExchange lub CRecordset::DoBulkFieldExchange.

Uwagi

Jeśli piszesz własną funkcję RFX, wywołanie IsFieldType na początku funkcji do określenia, czy bieżąca operacja można przeprowadzić w danej dziedzinie lub typu Państwa danych parametru ( CFieldExchange::outputColumn, CFieldExchange::inputParam, CFieldExchange::param, CFieldExchange::outputParamlub CFieldExchange::inoutParam). Postępuj zgodnie z modelem istniejących funkcji RFX.

Omówienie CFieldExchange |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index