Członkowie klasy CException

Operacje

CException Obiekt CException.
Usuń Usuwa obiekt CException.
GetErrorMessage Pobiera wiadomość opisujące wyjątek.
Funkcję ReportError Raportuje komunikat w polu Komunikat do użytkownika.

Omówienie CException |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index