CException::Delete

void CException::Delete);

Uwagi

Funkcja ta sprawdza, jeśli obiekt CException został utworzony na stercie, a jeśli tak, wywołuje podmiot usunąć obiektu. Podczas usuwania obiektu CException , należy użyć funkcji członek Usuń usunąć wyjątek. Nie należy używać operatora usunąć bezpośrednio, ponieważ obiekt CException może być obiektem globalne lub zostały utworzone na stosie.

Można określić, czy obiekt powinny zostać usunięte, gdy obiekt jest zbudowana. Aby uzyskać więcej informacji zobacz CException::CException.

Wystarczy zadzwonić usunąć , jeśli używasz, C++ Spróbuj-połowu mechanizmu. Jeżeli używasz makra MFC, SPRÓBUJ i połowu, następnie tych makr zostanie automatycznie nazwać tę funkcję.

Omówienie CException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index