CException::CException

CException (BOOL b_AutoDelete);

Parametry

bAutoDelete

Określa wartość TRUE , jeżeli pamięci dla obiektu CException została przydzielona na stercie. Spowoduje to, że obiekt CException usuwane, gdy wywoływana jest funkcja Członkowskie Usuń usunąć wyjątek. Określić wartość FALSE , jeśli obiekt CException jest na stosie lub globalnego obiektu. W tym przypadku obiektu CException nie będą usuwane, gdy wywoływana jest funkcja Członkowskie usunąć.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie tworzy obiekt CException . Obiekt CException przy użyciu nowegonie powinny bezpośrednio utworzyć. Używać tego konstruktora klasy są pochodną Cexception.

Omówienie CException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index