Członkowie klasy CEvent

Budowa

CEvent Obiekt CEvent.

Metody

SetEvent Określa zdarzenie do dostępnych (sygnalizacji) i zwalnia jakichkolwiek wątków oczekujących.
Funkcji PulseEvent: Zestawy zdarzenia do dostępnych (sygnalizowane), zwalnia wątków oczekujących i ustawia zdarzenia do niedostępne (nonsignaled).
ResetEvent Określa zdarzenie do niedostępne (nonsignaled).
Odblokowywanie Zwalnia obiekt zdarzenia.

Omówienie CEvent |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index