CEvent::Unlock

wirtualny BOOL Unlock);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wątek właścicielem obiektu zdarzenia i zdarzenia jest zdarzenie automatyczne; inny sposób 0.

Uwagi

Zwalnia obiektu zdarzenia. Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez wątki, które obecnie własne zdarzenie automatyczne zwolnienie go po są one wykonywane, jeżeli ich obiektu blokady ma nastąpić. Jeśli obiekt blokady nie ma nastąpić, ta funkcja zostanie wywołana przez obiekt blokady destruktor.

Omówienie CEvent |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index