CEvent::SetEvent

BOOL SetEvent);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie, w przeciwnym razie 0.

Uwagi

Ustawia stan zdarzenia zasygnalizowane, zwalniając jakichkolwiek wątków oczekujących. Jeśli zdarzenie jest ręczne, zdarzenie pozostanie sygnalizacji, dopóki nazywa się ResetEvent . Więcej niż jeden wątek może być zwolnione w tym przypadku. Jeśli zdarzenie jest automatyczne, zdarzenie pozostaną sygnalizacji, dopóki nie zostanie zwolniona Pojedynczy wątek. System będzie następnie ustaw stan zdarzenia do nonsignaled. Jeśli nie wątki są oczekiwania, Państwo pozostaje sygnalizacji, dopóki wydany jeden wątek.

Omówienie CEvent |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index