CEvent::ResetEvent

BOOL ResetEvent);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Ustawia stan zdarzenia do nonsignaled, dopóki jawnie ustawiona na sygnalizowane przez funkcję Państwa SetEvent . Powoduje to, że wszystkie wątki pragnące dostępu to zdarzenie oczekiwania.

Ta funkcja Państwa nie jest używany przez automatyczne zdarzeń.

Omówienie CEvent |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index