CEvent::PulseEvent

BOOL funkcji PulseEvent:);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Ustawia stan zdarzenia sygnalizowane (dostępne), zwalnia jakichkolwiek wątków oczekujących i resetuje go do nonsignaled (niedostępne) automatycznie. Jeśli zdarzenie jest ręczne, wszystkie wątki oczekiwania są zwalniane, zdarzenie jest ustawiona na nonsignaled i zwraca wartość funkcji PulseEvent: . Jeśli zdarzenie jest automatyczne, pojedynczy wątek jest zwalniany, zdarzenie jest ustawiona na nonsignaled i zwraca wartość funkcji PulseEvent:.

Jeśli nie wątki są oczekiwania, lub nie wątków może być zwolnione niezwłocznie, funkcji PulseEvent: ustawia stan zdarzenia do nonsignaled i zwraca.

Omówienie CEvent |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index