Członkowie klasy CEditView

Członkowie danych

dwStyleDefault Domyślny styl dla obiektów typu CEditView.

Budowa

CEditView Konstrukcje obiektu typu CEditView.

Atrybuty

GetEditCtrl Zapewnia dostęp do części CEdit obiektu CEditView (formant edycyjny systemu Windows).
GetPrinterFont Pobiera bieżący czcionek drukarki.
GetSelectedText Pobiera bieżący zaznaczonego tekstu.
LockBuffer Blokuje buforu.
UnlockBuffer Odblokowuje buforu.
GetBufferLength Uzyskuje długość buforu znaków.
SetPrinterFont Ustawia nową czcionkę drukarki.
SetTabStops Ustawia tabulatory do ekranu i drukowania.

Operacje

FindText Wyszukuje ciąg znaków w tekście.
PrintInsideRect Renderuje tekstu wewnątrz prostokąta danego.
SerializeRaw Szereguje obiektu CEditView na dysku jako surowca tekst.

Overridables

OnFindNext Wyszukuje następne wystąpienie ciągu tekstowego.
OnReplaceAll Zamienia wszystkie wystąpienia ciągu nowy ciąg.
OnReplaceSel Zamienia bieżący wybór.
OnTextNotFound Wywoływane, kiedy dopasowanie do jakichkolwiek dalszych tekstu nie udaje się operacja znajdowania.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index