CEditView

Obiekt CEditView jest pogląd, że podobnie jak klasy CEdit , oferuje funkcjonalność formant edycji systemu Windows i mogą być używane do realizacji funkcji prostego edytora tekstu. Klasa CEditView udostępnia następujące funkcje dodatkowe:

Ponieważ klasa CEditView jest pochodną klasy CView, obiekty klasy CEditView mogą być używane dokumenty i szablony dokumentów.

Każdy z formantów CEditView tekst jest przechowywana w swój własny obiekt globalnej pamięci. Aplikacja może zawierać dowolną liczbę obiektów CEditView.

Tworzenie obiektów typu CEditView , jeśli okno edycji z dodane funkcje wymienione powyżej lub jeśli funkcja prostego edytora tekstu. Obiekt CEditView może zajmować obszaru klienckiego całe okno. Wywodzić własne klasy CEditView dodać lub zmodyfikować podstawową funkcjonalność lub deklarowanie klas, które mogą być dodawane do szablonu dokumentu.

Domyślna implementacja klasy CEditView obsługuje następujące polecenia: ID_EDIT_SELECT_ALL, ID_EDIT_FIND, ID_EDIT_REPLACE, ID_EDIT_REPEATi ID_FILE_PRINT.

Obiekty typu CEditView (lub typów pochodnych CEditView) mają następujące ograniczenia:

Aby uzyskać więcej informacji o CEditView, zobacz Klasy widoku pochodzących w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxext.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC MULTIPAD | Próbki MFC SUPERPAD

Zobacz też CEdit, CDocument, CDocTemplate, CCtrlView, CRichEditView

Index