CEditView::UnlockBuffer

void UnlockBuffer () stała;

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby odblokować buforu. Wywołanie UnlockBuffer po zakończeniu korzystania wskaźnik zwracany przez LockBuffer.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEditView::LockBuffer, CEditView::GetBufferLength

Index