CEditView::SetTabStops

nieważne SetTabStops ( int nTabStops );

Parametry

nTabStops

Szerokość każdej pozycji tabulatora, w oknie dialogowym jednostki.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustawiania tabulatorów, używany do wyświetlania i drukowania. Obsługiwany jest tylko jeden Szerokość tabulatora. (CEdit obiektów obsługuje wiele szerokości karta). Szerokości są jednostkami okno dialogowe, które równego jednej czwartej szerokości znaków średnia (oparty na wielkie i małe litery alfabetu tylko) czcionki używanej w czasie drukowania lub wyświetlania. Nie należy używać CEdit::SetTabStops , ponieważ CEditView musi pamięci podręcznej wartość tabulatora.

Funkcja ta zmienia tylko karty obiektu, dla którego jest ona wywoływana. Aby zmienić tabulatorów dla każdego obiektu CEditView w aplikacji, wywołania funkcji SetTabStops każdego obiektu.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::SetFont, CEditView::SetPrinterFont

Index