CEditView::SetPrinterFont

nieważne SetPrinterFont ( CFont * pFont );

Parametry

pFont

Wskaźnik do obiektu typu CFont. Jeśli wartość NULL, czcionkę używaną do drukowania jest oparty na czcionkę ekranową.

Uwagi

Wywołanie SetPrinterFont aby ustawić czcionkę drukarki czcionki określonej przez pFont.

Jeśli chcesz widoku zawsze używać danej czcionki do drukowania, zawiera wywołanie SetPrinterFont w swojej klasy OnPreparePrinting funkcji. Ten wirtualny funkcja jest wywoływana przed drukowaniem, więc zmiana czcionki odbywa się przed jego treść są drukowane.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::SetFont, CFont, CView::OnPreparePrinting

Index