CEditView::SerializeRaw

nieważne SerializeRaw ( C&Archiveamp; ar );

Parametry

ar

Odwołanie do obiektu CArchive , który przechowuje serializowane tekstu.

Uwagi

Wywołanie SerializeRaw miał obiekt CArchive odczytu lub zapisu tekstu w obiekcie CEditView do pliku tekstowego. SerializeRaw różni się od CEditViewwewnętrznego realizacji Serialize odczytuje i zapisuje tylko tekst bez poprzedzającego opisu obiektu danych.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive, CObject::Serialize

Index