CEditView::PrintInsideRect

UINT PrintInsideRect ( CDC * pDC, RECT& rectLayout, UINT nIndexStart, UINT nIndexStop );

Wartość zwracany

Indeks następny znak ma być drukowany (oznacza to, że znak następujący po ostatnim znakiem świadczonych).

Parametry

pDC

Wskaźnik do kontekstu urządzenia drukarki.

rectLayout

Odwołanie do obiektu CRect lub RECT Struktura określająca prostokąt, w którym tekst ma być renderowane.

nIndexStart

Indeks buforu pierwszego znaku mają być odwzorowane.

nIndexStop

Indeks w buforze znak następujący po ostatnim znakiem mają być odwzorowane.

Uwagi

Wywołanie PrintInsideRect do drukowania tekstu w prostokącie określonej przez rectLayout.

Jeśli formant CEditView nie ma styl ES_AUTOHSCROLL, tekst zawija się w prostokącie renderowania. Jeśli formant ma styl ES_AUTOHSCROLL, tekst jest przycięty przy prawej krawędzi prostokąta.

Element rect.bottom obiekt rectLayout jest zmieniany, tak aby wymiary prostokąta definiują fragment oryginalnego prostokąt, który jest zajęte przez tekst.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEditView::SetPrinterFont, CEditView::GetPrinterFont

Index