CEditView::OnTextNotFound

wirtualne nieważne OnTextNotFound ( LPCTSTR lpszFind );

Parametry

lpszFind

Tekst do znalezienia.

Uwagi

Zastąpić tę funkcję do zmiany Domyślna implementacja, która wywołuje funkcję Windows MessageBeep.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CEditView::FindText, CEditView::OnFind&Next, CEditView::OnReplaceAll, CEditView::OnReplaceSel

Index