CEditView::OnReplaceSel

wirtualne nieważne OnReplaceSel ( LPCTSTR lpszFind, BOOL bDalej, BOOL bCase, LPCTSTR lpszReplace );

Parametry

lpszFind

Tekst do znalezienia.

bDalej

Określa kierunek wyszukiwania. Jeśli TRUE, kierunek wyszukiwania jest w kierunku końca bufora. Jeśli Fałsz, kierunek wyszukiwania jest w kierunku początku buforu.

bCase

Określa, czy wyszukiwanie jest rozróżniana wielkość liter. Jeśli TRUE, wyszukiwanie jest rozróżniana wielkość liter. Jeśli Fałsz, wyszukiwanie nie jest rozróżniana wielkość liter.

lpszReplace

Tekst ma zastąpić znaleziony tekst.

Uwagi

CEditView wywołuje OnReplaceSel , gdy użytkownik zaznaczy przycisk Zamień w standardowe okno dialogowe Zamienianie.

Po wymianie zaznaczenia, ta funkcja przeszukuje tekst w buforze na następne wystąpienie tekstu określonego przez lpszFind, w kierunku, w określonej przez bDalej, z rozróżnianie wielkości liter w określonej przez bCase. Wyszukiwanie jest wykonywane przez wywołanie FindText. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony, nazywa się OnTextNotFound.

Zastąpić OnReplaceSel aby zmienić sposób CEditView-pozyskany obiekt zastępuje zaznaczony tekst.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CEditView::OnFind&Next, CEditView::OnTextNotFound, CEditView::FindText, CEditView::OnReplaceAll

Index