CEditView::OnFindNext

wirtualne nieważne OnFindNext ( LPCTSRT lpszFind, BOOL bDalej, BOOL bCase );

Parametry

lpszFind

Tekst do znalezienia.

bDalej

Określa kierunek wyszukiwania. Jeśli TRUE, kierunek wyszukiwania jest w kierunku końca bufora. Jeśli Fałsz, kierunek wyszukiwania jest w kierunku początku buforu.

bCase

Określa, czy wyszukiwanie jest rozróżniana wielkość liter. Jeśli TRUE, wyszukiwanie jest rozróżniana wielkość liter. Jeśli Fałsz, wyszukiwanie nie jest rozróżniana wielkość liter.

Uwagi

Wyszukuje tekst w buforze dla tekstu określonego przez lpszFind, w kierunku, w określonej przez bDalej, z rozróżnianie wielkości liter w określonej przez bCase. Wyszukiwanie rozpoczyna się na początku bieżącego zaznaczenia i jest realizowane przez wywołanie FindText. Przy realizacji domyślne OnFindNext wywołuje OnTextNotFound , jeśli nie znaleziono tekst.

Zastąpić OnFindNext aby zmienić sposób CEditView-pozyskany obiekt przeszukuje tekst. CEditView wywołuje OnFindNext , gdy użytkownik wybierze przycisku Znajdź następny w oknie standardowych Znajdź.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CEditView::OnText&NotFound, CEditView::FindText, CEditView::OnReplaceAll, CEditView::OnReplaceSel

Index