CEditView::LockBuffer

(LPCTSTR LockBuffer) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do buforu formantu edycyjnego.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do uzyskania wskaźnika do buforu. Bufor nie powinny być modyfikowane.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEditView::UnlockBuffer, CEditView::GetBufferLength

Index