CEditView::GetSelectedText

niew&ażne GetSelectedText ( CStringamp; strResult ) const;

Parametry

strResult

Odwołanie do obiektu CString , który ma otrzymać zaznaczonego tekstu.

Uwagi

Wywołanie GetSelectedText aby skopiować zaznaczony tekst do obiektu CString do końca zaznaczenia lub znaku poprzedzającego pierwszy znak powrotu karetki w zaznaczeniu.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEditView::OnReplaceSel

Index