CEditView::GetPrinterFont

CFont * GetPrinterFont ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CFont , który określa bieżącą czcionkę drukarki; NULL jeśli nie ustawiono czcionek drukarki. Wskaźnik może być tymczasowe i nie powinny być przechowywane do późniejszego użycia.

Uwagi

Wywołanie GetPrinterFont Aby uzyskać wskaźnik do obiektu CFont , który opisuje bieżący czcionek drukarki. Jeśli nie ustawiono czcionki drukarki, domyślne zachowanie drukowania klasy CEditView jest drukowanie przy użyciu tych samych czcionki używanej do wyświetlania.

Funkcję tę należy stosować do określenia bieżącej czcionki drukarki. Jeśli nie jest to czcionek żądaną drukarką, użyj CEditView::SetPrinterFont go zmienić.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEditView::SetPrinterFont

Index