CEditView::GetEditCtrl

CEdit& GetEditCtrl ( ) Stała;

Wartość zwracany

Odwołanie do obiektu CEdit.

Uwagi

Wywołanie GetEditCtrl Aby uzyskać odwołanie do formantu edycyjnego widoku Edycja. Ten formant jest typu CEdit, więc można manipulować okna edytować kontroli bezpośrednio za pomocą funkcji członek CEdit.

! Ostrzeżenienbsp;  Za pomocą obiektu CEdit można zmiany stanu okna leżących u podstaw rozliczeń formantu edycyjnego. &Na przykład nie należy zmienić ustawienia tabulatorów, używając funkcji CEdit::SetTabStops , ponieważ CEditView buforuje te ustawienia do użytku zarówno w formancie edycji i drukowania. Zamiast tego użyj CEditView::SetTabStops.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit, CEditView::SetTabStops

Index