CEditView::GetBufferLength

(UINT GetBufferLength) stała;

Wartość zwracany

Długooć ciągu w buforze.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać liczbę znaków, obecnie w formancie edycyjnym buforu, nie włączając zerowy terminator.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEditView::LockBuffer, CEditView::UnlockBuffer

Index