CEditView::dwStyleDefault

Uwagi

Przekazanie tego członka statycznego jako parametr dwStyle funkcji Utwórz uzyskanie domyślny styl dla obiektu CEditView . dwStyleDefault jest członkiem publicznych typu DWORD.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index