CEditView::CEditView

CEditView ( );

Uwagi

Konstrukcje obiektu typu CEditView. Po konstruowania obiektu, należy wywołać funkcję CWnd::Create , przed użyciem formantu edycyjnego. Jeśli pochodną klasy CEditView i dodać je do szablonu, przy użyciu CWinApp::AddDocTemplateramach wywołuje ten konstruktor i funkcji Utwórz.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::Create, CWinApp::AddDocTemplate

Index