CEdit::Undo

BOOL Undo( );

Wartość zwracany

Formant edycji jednowierszowy wartość zwracany zawsze jest niezerowa. Formant edycji wielu linii, wartość zwracany jest niezerowa, jeśli operacja cofania zakończy się powodzeniem, lub 0, jeśli nie udaje się operacja cofania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby cofnąć ostatnią operację formant edycyjny.

Można także cofnąć operacji Cofnij. Na przykład można przywrócić tekst usunięty z pierwszego wywołania do cofnięcia. Tak długo, jak długo istnieje nie interwencji operacji edycji, można usunąć tekst ponownie z wywołania cofnąć.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_UNDO w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::CanUndo

Index