CEdit::SetSel

nieważne SetSel ( DWORD dwSelection, BOOL bNoScroll = FAŁSZYWYCH );

nieważne SetSel ( int nStartChar, int nEndChar, BOOL bNoScroll = FAŁSZYWYCH );

Parametry

dwSelection

Określa położenie początkowe w programie word bity i końcową pozycji w programie word wysokich numerach. Jeśli słowo bity 0, a słowo wysokich numerach jest –1, cały tekst w formancie edycyjnym jest zaznaczone. Jeśli program word bity jest –1, wszystkie bieżące zaznaczenie jest usuwany.

bNoScroll

Wskazuje, czy daszek powinny być przewijane w widoku. Jeśli Fałsz, daszek jest przewijane w widoku. Jeśli TRUE, daszek nie jest przewijane w widoku.

nStartChar

Określa pozycję początkową. Jeśli nStartChar jest równa 0, a nEndChar jest –1, cały tekst w formancie edycyjnym jest zaznaczone. Jeśli nStartChar jest –1, wszystkie bieżące zaznaczenie jest usuwany.

nEndChar

Określa położenie końcowy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji wybierz zakres znaków w formancie edycji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETSEL w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::GetSel, CEdit::ReplaceSel

Index