CEdit::SetRectNP

nieważne SetRectNP ( LPCRECT lpRect );

Parametry

lpRect

Punkty do struktury RECT lub obiektu CRect , która określa nowe wymiary prostokąta.

Uwagi

Wywołanie formantu edycyjnego tej funkcji, aby ustawić formatowanie prostokąt wielu linii. Formatowanie prostokąt jest ograniczanie prostokąt tekst, który jest niezależny od rozmiaru okna formant edycyjny.

SetRectNP jest identyczne jak działanie funkcji członek SetRect , chyba że w oknie formant edycji nie jest odświeżana.

W podczas kontrola edycji formatowania prostokąt jest równoznaczne z obszaru klienckiego okna formantu edycyjnego. Wywołując funkcję Państwa SetRectNP , aplikacji możliwość formatowania prostokąt większych lub mniejszych niż okno formant edycyjny.

Jeśli formant edycyjny nie paska przewijania, tekst będzie przycięty, nie opakowanym, jeżeli formatowanie prostokąta jest większy niż okno.

Ten element jest przetwarzany tylko przez wielu linii edycyjnym.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETRECTNP w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRect::CRect, CRect::CopyRect, CRect::operator =, CRect::SetRectEmpty, CEdit::GetRect, CEdit::SetRect

Index