CEdit::SetReadOnly

BOOL SetReadOnly ( BOOL bReadOnly = TRUE );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli operacja zakończy się powodzeniem, lub 0, jeśli błąd występuje.

Parametry

bReadOnly

Określa, czy ustawić lub usunąć tylko do odczytu Państwo formantu edycyjnego. Wartość TRUE ustawia stan na tylko do odczytu; wartość false ustawia stan do odczytu i zapisu.

Uwagi

Wywołuje funkcja ta służy do ustawiania stanu tylko do odczytu formant edycyjny.

Bieżące ustawienia znajdziesz testując Flaga ES_READONLY wartość zwracany CWnd::GetStyle.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETREADONLY w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::GetStyle

Index