CEdit::SetPasswordChar

nieważne SetPasswordChar ( TCHAR ch );

Parametry

ch

Określa znak ma być wyświetlany zamiast znaków wpisywanych przez użytkownika. Jeżeli ch jest 0, wyświetlane są rzeczywiste znaki wpisywane przez użytkownika.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić lub usunąć znak hasła wyświetlane w formancie edycji, gdy użytkownik wpisze tekst. Ustawienie znaków hasła tego znaku jest wyświetlane dla każdego znaku użytkownik wpisze.

Ta funkcja Państwa nie ma wpływu na wielu linii formant edycyjny.

Gdy wywoływana jest funkcja Państwa SetPasswordChar , CEdit przebuduje wtedy wszystkie znaki widoczne przy użyciu znak określony przez ch.

Jeśli formant edycji jest utworzonej przy użyciu stylu ES_PASSWORD , do gwiazdki ** jest zestaw znaków hasła domyślnego. Ten styl jest usuwany, jeśli SetPasswordChar jest wywoływana z ch ustawiona na 0.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETPASSWORDCHAR w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::GetPasswordChar

Index