CEdit::SetModify

nieważne SetModify ( BOOL bModified = TRUE );

Parametry

bModified

Wartość TRUE wskazuje, że zmodyfikowano tekst, a wartość false oznacza, że pozostaje niezmieniona. Domyślnie jest ustawiona flaga zmodyfikowane.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji lub czyści flagę zmodyfikowane dla formantu edycyjnego. Zmodyfikowany Flaga wskazuje, czy tekst w formancie edycyjnym został zmodyfikowany. Jest ona automatycznie ustawiana, zawsze, gdy użytkownik zmieni tekst. Wartość można pobrać z funkcją Państwa GetModify.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETMODIFY w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::GetModify

Index