CEdit::SetMargins

void setMargins() (UINT nLeft, UINT nRight );

Parametry

nLeft

Szerokość nowego lewego marginesu, w pikselach.

nRight

Szerokość nowego prawego marginesu, w pikselach.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustawić lewy i prawy margines ten formant edycji.

Uwaganbsp;  Ta funkcja Państwa jest dostępny począwszy od Windows 95 i Windows &NT 4.0.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETMARGINS w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::GetMargins

Index