CEdit::SetLimitText

void SetLimitText (UINT nMax );

Parametry

nMax

Nowe ograniczenia tekstu w bajtach.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić limit tekst dla tego obiektu CEdit . Limit tekst jest maksymalną ilość tekstu, w bajtach, które mogą akceptować formant edycyjny.

Zmiana limitu tekst ogranicza tylko tekst, który użytkownik może wprowadzić. Już posiada żadnego wpływu na dowolny tekst w formancie edycyjnym, ani nie wpływa na długość tekstu kopiowane do formantu edycyjnego przez funkcję SetWindowText Państwa CWnd. Jeśli aplikacja używa funkcję SetWindowText , aby umieścić tekst w formancie edycyjnym, niż określona w wywołaniu LimitText, użytkownik może usunąć dowolny tekst w formancie edycyjnym. Jednakże limit tekst uniemożliwi użytkownikowi zastępując istniejący tekst nowym tekstem, chyba, że usunięcie bieżącego zaznaczenia powoduje, że tekst spadnie poniżej granicy tekstu.

Ta funkcja zastępuje LimitText w Win32.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETLIMITTEXT w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::GetLimitText, CEdit::LimitText

Index